Markägare vid Grynge i Gammelgarn överklagar beslut om fritidshus

En markägare tycker inte att hans två planerade fritidshus vid Grynge i Gammelgarn stör naturvärdena i området. Husen kommer att ligga så pass nära de hus som redan finns där att det handlar om en kompletterande bebyggelse, skriver han till Mark och miljööverdomstolen.

Byggnadsnämnden har sagt nej till bygget, eftersom den är rädd för att det ska bli fler hus i området om mannen får bygga sina fritidshus.

Mark och miljödomstolen gav mannen rätt, men byggnadsnämnden överklagade till högre instans.

Mannen å sin sida vill att överdomstolen helt enkelt inte tar upp byggnadsnämndens överklagande, men om de gör det vill han att domstolen ska komma och titta på tomten.