Ojnaredemonstrant dömd till dagsböter

En tjugoårig kvinna som demonstrerade i Ojnareskogen i somras har dömts av Gotlands tingsrätt till 40 dagsböter för våldsamt motstånd.

Kvinnan höll sig fast i en skogsmaskin när polisen skulle bära bort henne från avverkningen.

I domen skriver tingsrätten att hon "hållit sig fast i stegen på maskinen och på så sätt hindrat polisen i deras myndighetsutövning. Mer än så krävs inte för att gärningen ska vara straffbar som våldsamt motstånd. Det förhållandet att ... inte har utövat våld mot någon annan människa och inte heller skadat någon annan person eller någon annans egendom hindrar alltså inte att hon döms till ansvar för våldsamt motstånd. Någon annan omständighet som skulle kunna innebära att gärningen är fri från ansvar har inte framkommit."

Häromveckan blev ojnaredemonstranten Daniel Heilborn friad av Gotlands tingsrätt - han var dock åtalad för ohörsamhet mot ordningsmakten, eftersom han vägrade lyda polisens uppmaning att klättra ner från ett träd.