Sanningen om ramsan "askeballe taskeballe fitteballe mus..."

6:58 min

Förmiddagsprogrammet fick en fråga om bakgrunden till ramsan "askeballe taskeballe fitteballe mus, aldrig skall elden slockna i vårt hus", som bland annat barn som varit på lägerskolan vid Stavgard i Burs lärt sig.

År 2000 fick Harriet Löwenhielm Gotlands kommuns kulturpris. När hon tog emot priset i fullmäktige den 18 december fick hon faktiskt Gotlands fullmäktigepolitiker att läsa ramsan tillsammans med henne.

Harriet Löwenhielm var lärare, smed och en av de som startade lägerskolan på Stavgard. På nåt sätt hade hon snappat upp den här ramsan och bestämde sig för att lära ut den för barnen på Stavgard. Men ramsan som många på Gotland kanske tror är väldigt gotländsk faktiskt finns spridd över hela landet med lite olika ordföljder, berättade Åsa Jansson, historiker, etnolog och museipedagog på Fredriksdal museer och trädgårdar.