Besvikelse på Lövsta naturbruksgymnasium efter att konst flyttades till Visborgs representationsvåning

5:50 min

En stor bildväv av Eva Ek Schaeffer flyttades från Lövsta naturbruksgymnasium för att lånas ut till en utställning. Men sedan kom den aldrig tillbaka och istället hänger bildväven nu i Region Gotlands nya lokaler på Visborg.