Gotlands Stuveri tar över jobb i Nynäshamn

Det är nu klart att stuveribolaget på Gotland tar över stuverijobben i Nynäshamn när det gäller Gotlandstrafiken. Arbetena sköttes tidigare av Nynäshamns hamn. Nära 20 personer berörs och anställda i Nynäshamn har erbjudits att fortsätta sina anställningar hos Gotlands Stuveribolag.