Renovering av Stockholms slott utan gotländsk sten

1:02 min

Den stora fasadrenoveringen av Stockholms slottet pågår just nu. I 25 år ska renoveringen pågå, bland annat ska den gotländska sandstenen ses över. Men stenen kommer från Danmark.