Oro för att biblioteket i Fårösundsskolan flyttas

2:12 min

Just nu pågår diskussioner om hur Fårösunds kustpark ska kunna vidareutvecklas, en satsning som kallats Filmkluster Fårösund. Tanken är att fortsätta samla filmutbildningar och kommersiell fimverksamhet i Kustparken vid gamla KA3. Men det finns också planer på att flytta dit folkbiblioteket, som i dag är integrerat i skolan.

Det som väckt Veronica Molanders, Lisa Blochmanns och andra föräldrars och lärares oro är bland annat den tjänsteskrivelse som ledningskontoret lämnat till regionstyrelsen. Där står det om inriktningen för den fortsatta filmsatsningen i Kustparken vid gamla KA3 i Fårösund som kallas Filmkluster Fårösund.

Tanken är att fylla de ibland de dåligt utnyttjade lokalerna i Kustateljén med bland annat Folkhögskolans elever som pluggar film- och tv-produktion. Eleverna på filmgymnasiet ska ha 25 dagars undervisning om året där, och andra aktörer som Film på Gotland och Inspiration Gotland skulle också kunna finnas i lokalerna för att försöka få hit fler filmproduktioner och stärka varumärket Gotland.

Men där nämns också biblioteket och ungdomsgården och att Fårösund som studieort kan utvecklas genom att biblioteket kan bli ett referensbibliotek för filmvetenskap. Även om Fårösundsskolan skulle få behålla sitt skolbibliotek så är svenska- och bildläraren Siv Månsson Weijmers rädd för att skolan och själva samhället också skulle gå miste om en mötesplats och utställningslokal.

Men trots att frågan diskuterats länge finns ännu inga beslut om framtiden, säger Stefan Persson på regionens ledningskontor. Thomas Nilsson, som är rektor på Gotlands folkhögskola, delar inte Fårösundsskolans oro för en eventuell biblioteksflytt, utan tror att det skulle innebära ett lyft - inte minst för Folkans elever som pluggar Film- och tv-produktion

Föräldern Lisa Blochmann tror ändå att Fårösundsskolan skulle förlora på om folkbiblioteket flyttade till Kustparken - även om skolan fick behålla själva skolbiblioteksdelen.