Gotländska lokaltidningar tappar prenumeranter

Intresset för att prenumerera på en morgontidningar i pappersformat minskar i hela landet, också på Gotland. Allt fler väljer att läsa tidningarna digitalt.

De gotländska lokaltidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar förlorar prenumeranter. Båda tidningarna har under 2012 tappat 400 prenumeranter vardera.

GA har nu en upplaga på 8 500 exemplar och GT är störst med 11 500 ex.

Trenden är likadan i hela landet där pappertidningarna har vikande upplagor.