Rakel förstärks på Gotland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att förstärka och göra kommunikationssystemet Rakel på Gotland säkrare. Det innebär bland annat att man går från kabel till radiolänk.

Systemet ska bland annat förses med radiolänk istället för kabel för att förhindra att ledningar grävs av. Systemet ska också bli mindre känsligt för strömavbrott och yttre påfrestningar.

I dag används Rakel av framförallt Räddningstjänsten och regionenskrisledning och katastrofberedskap. På sikt finns också planer att utöka systemet på Gotland med fler aktörer.