Stora besparingar väntar Mellanskog

Skogsbolaget Mellanskog redovisar en förlust på drygt 60 miljoner kronor för 2012. Bolagets styrelse har därför beslutat spara 30 miljoner under det här året.  Gotland är dock den region som kommer att påverkas minst av besparingarna.

Orsaken till det dåliga resultatet är dels lägre virkespriser och minskat utbud.

En stark svensk krona och svag internationell efterfrågan gör framtiden för skogsindustrin svårbedömd.

Enligt ordföranden för Mellanskog, Börje Lagerquist, så är Gotland den region som påverkas minst av besparingarna.

– Verksamheten är ju redan så koncentrerad på Gotland. Vår verksamhet bygger på att vi gör besök hos kunderna och det går ju inte att sköta det från fastlandet, säger han.

Inte heller inköpen kommer att påverkas säger Börje Lagerquist. 
–  Vi kommer också att ta emot all den skog som man vill sälja på Gotland, lovar han.