Sylve Söderstrand vann rättegång om grovt förtal

Förbundskaptenen för det svenska hästhoppningslandslaget, gotlänningen Sylve Söderstrand, har rätt till skadestånd på 50 000 kronor för grovt förtal. Det har Norrtälje tingsrätt beslutat i en dom.

Söderstrand hade stämt en man som spridit uppgifter om att Söderstrand skulle ha förgripit sig sexuellt på denne.

Domstolen menar att anklagelserna är att betraktas som grovt förtal eftersom påståendena har fått stor spridning och Söderstrand har därmed blivit utsatt för en allvarlig kränkning.

Söderstrands motpart döms också till att betala rättegångskostnader på drygt 370 000 kronor.