Kulturskolan startar filmutbildning

Kulturskolan på Gotland har nu även film som huvudämne, förutom musik, dans och teater. Svenska Filminstitutet har gett 100 000 kronor i projektpengar till kulturskolan för att starta frivilligkurs i Film.

Den första filmkursen som nu börjat har 17 elever och de flesta är flickor.

Eleverna får lära sig allt om hur man gör en film, men också att skriva manus, olika yrkesroller, ljud och ljus, smink, kostym.

Kursen avslutas med ett filmläger på Fårö, som enligt planen ska hållas tillsammans med Stockholms Kulturskola.