Distrikt kan ersätta församlingar i folkbokföringen

Regeringen vill att alla som föds från och med 2016 ska folkbokföras i kommun i stället för församling, som i dag. Anledningarna är att många församlingar slagits ihop och att staten saknar inflytande över indelningarna.

Men de som folkbokförs ska ändå tillhöra distrikt, som motsvarar och troligtvis heter, som de församlingar som fanns i slutet av 1999, av "såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål", skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

I sin lagrådsremiss föreslår regeringen också att en enhetlig begravningsavgift införs från och med 2016.