Utredningen om de sexuella trakasserierna på Visby lasarett klar

1:59 min

Efter att utredningen om sexuella trakasserier är klar inom sjukvården, konstaterar sjukhuschef Anders Sylvan att det som skett är oacceptabelt. Det var i höstas som en chef inom den gotländska sjukhusledningen avgick med omedelbar verkan efter flera fall av sexuella trakasserier

- Det har varit verbala nedsättande kommentarer, som inte är acceptabla på en arbetsplats, säger Anders Sylvan. Det har också varit ovälkommen oönskad beröring. Det handlar om uttalanden som kränker och nedvärderar den som han har talat till. Ibland har det varit diskussioner med sexuella anspelningar som inte hör hemma på en arbetsplats. Det som varit beskrivet i anmälan har vi alla skäl att tro på och bekräfta. Vi konstaterar att det inte har varit ett acceptabelt beteende. Sjukvårdsledningen tar avstånd från det som har skett.

Mer exakt än så vill inte Anders Sylvan vara om vad som hänt, men han tycker att de två som anmält sin chef varit modiga.

- Det krävs att man orkar med det faktum att stå bakom en sån här anmälan. Det är inte alldeles enkelt.

Du menar att man riskerar att inte bli trodd?

- Man riskerar absolut att inte bli trodd. Det kanske var känslan som fanns sedan tidigare.

Redan för fyra år sedan startade trakasserierna från den av många omtyckte och respekterade äldre läkaren. Redan då berättade kvinnorna om läkarens sätt att vara, men inget hände trots att ansvariga på sjukhuset var informerade.

- Det som ligger flera år tillbaka i tiden kan jag inte kommentera. Men jag kan vara självkritisk mot egen hantering. Det var viktigt för oss att det blev en ordentlig anmälan för att vi skulle starta den här proceduren. Sedan har utredningen dragit ut onödigt på tiden.

Ni har valt att inte polisanmäla - varför?

- Vi har haft en genomgång av det här och som vi ser det är det inte arbetsgivarens skyldighet eller uppgift att polisanmäla.

Polisen har på eget initiativ startat en utredning kring trakasserierna och den anmälda läkaren har sagt upp sig och slutade i oktober.