Färdtjänstavtalet med Tuwa stoppas tillfälligt

Det nya färdtjänstavtalet där fastlandsföretaget Tuwa vunnit nästan all trafik på Gotland, kommer inte att skrivas under i dag som planerat. Flera av de andra transportföretagen som lämnade anbud har ansökt till förvaltningsrätten om att upphandlingen ska överprövas.

I fredags var sista dagen att ansöka om överprövning av upphandlingen av färdtjänst- och sjukresor som Samres gjort på uppdrag av Region Gotland.

Efter att det blev känt att företaget Tuwa specialtransport Svealand AB vunnit nästan all trafik från den 1 juli har många reagerat över att det vinnande bolaget inte lämnat in anbud på biogasdrivna fordon, vilket de lokala bolagen gjort.

I de fyra ansökningarna om överprövning som hade kommit in till förvaltningsrätten i fredags eftermiddag fanns invändningar bland annat mot att regionen accepterat valet av dieselfordon trots att man antagit en biogasstrategi. Det finns också en oro för att Tuwa inte skött färdtjänsten prickfritt på andra håll i landet där de fått betala böter och att de till exempel har kört med olagliga bilar.

Ett annat företag tycker inte upphandlingen har utannonserats på rätt sätt och reagerar över att ytterligare två bolag med samma ägare som Tuwa, lämnat in två anbud var i upphandlingen. Flera av dem ströks senare.

Det finns också frågetecken kring Tuwas ekonomi. En av de andra anbudsgivarna hade skulder som gått till kronofogden och därför ströks deras anbud. Tuwa hade när de lämnade in sitt anbud en skuld till Skatteverket på 1,9 miljoner kronor som ännu inte gått vidare till Kronofogden. Men enligt upphandlaren Samres var det inte ett tillräckligt skäl att stryka deras anbud och företaget betalade några dagar senare in pengarna på skattekontot.

Nu ska förvaltningsrätten granska de synpunkter som kommit in som yrkar på att upphandlingen antingen ska tas om eller att det vinnande anbudet ska strykas.