Svårt för lammproducenter att få lönsamhet trots fler slaktlamm

Det slaktades fler lamm på Gotland i fjol 2012 än året innan, framgår av fåravelsföreningens årsberättelse som presenterades på deras årsmöte som hölls i Follingbo på lördagen.

Visserligen minskade antalet slaktlamm vid Gotlands slagteri med 2 670 stycken, men samtidigt slaktade de 230 fler får. Gotlands slagteri slaktade 24 680 lamm och 4 050 får.

Det nya slakteriet i Gothem som startade under 2012 slaktade 4 739 lamm och får.

Ändå, konstaterar fåravelsföreningen, var det under året ett konstant underskott av slaktlamm, eftersom efterfrågan på lammkött ökar. Under 2000-talet har svenskarna ökat sin konsumtion av lammkött med ett halvt kilo till 1,5 kilo lammkött per person och år. Lammproducenterna har också svårt att få lönsamheten att gå ihop, säger de, och hänvisar till ett lågt avräkningspris. Enligt dem är avräkningspriset per kilo lammkött i EU runt 5-6 euro, medan det i Sverige är 3,5 - 5 euro.

Skinnmarknaden går däremot bra för den gotländska får- och lammnäringen konstaterar de. Den bidrar till att hjälpa upp den ekonomiska kalkylen för lammuppfödarna, skriver de i årsberättelsen.

Vid årsmötet omvaldes Anna Törnfelt som ordförande för Gotlands fåravelsförening.