Björn Gillberg vittnar i Ryftesrättegången

Vid dagens huvudförhandlingar i Svea Hovrätt i målet där Ryftesanställda sköljde ut giftigt bekämpningsmedel i en grusgrop i Fole. kommer åklagarens nya vittnen att tala om hur gifter sprids och vilka risker det innebär.

Den femte dagen av rättegången kommer att inledas med uppspelning av inspelade förhör.

På eftermiddagen blir det förhör med åklagarens nya vittnen; Jenny Kreuger, Forskningsledare på avdelningen för biogeofysik och vattenvård vid Sveriges lantbruksuniversitet, Peter Bergkvist, myndighetsexpert vid Kemikalieinspektionen och avslutningsvis miljödebattören Björn Gillberg, som på 1970-talet var med och drev process mot företaget BT Kemi som dumpat stora mängder gift i Teckomatorp.

Senare i veckan ska förhör hållas med bl a Ryftes vice vd Karin Andersson.

Rättegången väntas vara slut på onsdag.