Bidrag för solceller räcker för tio ansökningar

1:53 min

Gotlands län får i år runt en miljon kronor att fördela till dem ansökt om bidrag till solceller. Det kommer att räcka till tio ansökningar.

Regeringen beslutade i höstas att förlänga stödet till de som vill sätta upp solceller till el-produktion. För Gotland betyder det att omkring tio ansökningar kommer kunna beviljas solcellstöd, säger Kicki Scheller på länsstyrelsen.

Stödet för att sätta upp solceller för att tillverka el har funnits sedan år 2009 (och ges till både privatpersoner, företag och organisationer). Från början gavs det bidrag med upp till 60 procent av kostnaden, men sedan har stödet minskat succesivt och från och med i år ges maximalt 35 procent av kostnaden i stöd. Anledningen till det minskade stödet är att regeringen anser att det idag kostar hälften så mycket att installera solceller som då stödet infördes.

Men trots minskat stöd så har intresset på Gotland ökat från att ha varit drygt en handfull ansökningar under de första åren till dagens dryga trettio ansökningar. Och eftersom bidraget fördelas utifrån hur många som sökt i det egna länet så har Gotland faktiskt fått en större andel än om det räknats per invånare. Men trots detta kommer pengarna inte att räcka till alla de som sökt bidrag.

Fast Kicki Scheller på länsstyrelsen vill ändå uppmana folk att ansöka om bidrag till solceller eftersom hon tror möjligheten är stor att stödet kommer att fortsätta ges ytterligare några år.