Vattendragen gäddornas hopp

1:40 min

Fiskare och experter tycks ge upp att få gädda och abborre att åter fortplanta sig i den övergödda Östersjön. I stället står hoppet till vattendrag längs kusten. Genom dämmen där skapas nya lekplatser, där rommen inte hotas av miljöförstöring eller av spigg, som äter gäddyngel som nästan är lika stora som spiggen själva.

En pionjär för att rädda gädda och abborre kvar i Östersjön genom odlingsprojekt, är Curt Carlsson på Svartö, norr om Mönsterås. Han minns hur fisket var innan det försämrades efter mitten av åttiotalet:

– Om du åkte ut och spinnfiskade och var ett par, tre man så var det inte ovanligt om man fick 40-50 gäddor på en förmiddag. I dag får man vara glad om man fått två.

Curt Carlsson räknar med att han odlat fram flera miljoner gäddyngel i sina egna projekt. Ynglen odlades i dammar med konstgjort befruktad rom i lådor med enris.

"De är som pirayor"

Det var alltså inget fel på de resultaten, men ute i Östersjöns bräckvatten hände sedan något med ynglen – i övergödda, syrefria och döda vikar eller igenväxta av trådalger. Där trivs inte gädda, men däremot den rovgiriga spiggen som äter gäddyngel nästan lika stora som de själva.

– På en kubikmeter vatten kan det finnas upp till 200 spiggindivider. De är som ett stim pirayor som äter både rom och yngel av olika fiskarter, berättar Olof Engstedt som driver fiskevårdsprojekt åt organisationen Sportfiskarna.

Skyddade i åar

Han är optimistisk till sin metod – att dämma över mader för att skapa bra lekplatser i åar. Bland annat i Kronobäck vid Timmernabben har det lyckats bra:

– Gäddorna fick leka där och reproducera sig och ynglen fick växa lite innan vi släppte ut vattnet och stora gäddyngel kom ut till havet. Där såg vi att det fungerade bra. Det gick från 3 000 yngel per år från den här bäcken till över 100 000 yngel per år.