Färjetrafik och Hällarna i årets första regionfullmäktige

Direkt

Den framtida färjetrafiken, naturområdet Södra hällarna och så ett förslag om att ta ifrån tekniska nämnden trafikärendena. Det är något av vad som kommer att diskuteras och beslutas om när regionfullmäktige i dag samlas till årets första möte.

Först bland dagens ärenden står regionens svar på Trafikverkets förslag till upphandling av färjetrafiken till och från Gotland. Här ska fullmäktige skriva under på att Trafikverkets förslag inte kan accepteras.

Regionen vill att näringsdepartementet ska utforma nya direktiv till upphandlingen. Direktiv där det klart framgår att det ska vara snabba färjeöverfarter till och från fastlandet året runt, möjligen kan trafiken kompletteras med mer långsamma färjor sommartid.

Gotlands politiker vill också att man i upphandlingen tar hänsyn till teknikutvecklingen inom sjöfarten och understryker att man ser med oro på de senaste årens höjda biljett och fraktpriser.

Frågan om att bilda naturreservat på Södra Hällarna kommer upp till ny diskussion.
I december gav politikerna förslaget till naturreservat bakläxa eftersom de ekonomiska beräkningarna ansågs otydliga.

Här har nu investeringarna på tre miljoner för området minskats med 1,2 miljoner. Det man tagit bort är en del pengar till parkeringsplatser, området ska inte heller längre inhängnas med bandtun. Frågan i dag är om politikerna kan enas om det bantade förslaget.