Mildrad fängelsedom för misshandel och fridskränkning

En man i Visby som dömts i hovrätten för grov fridskränkning och misshandel av sina barn får sitt sin fängelsedom mildrad av Högsta domstolen. I stället för åtta månaders fängelse som hovrätten dömde mannen till, slår domstolen fast att domen ska vara skyddstillsyn och samhällstjänst i 180 timmar.

Anledningen är enligt domstolen att mannen redan gjort en del av samhällstjänsten och har också genomgått olika typer av behandling som ska stärka honom i hans föräldraroll. Det har enligt HD också lett till att förhållandena inom familjen förbättrats.