Preliminära söksiffror till gymnasiet klara

De första preliminära söksiffrorna till gymnasiet i höst visar att 524 ungdomar valt de kommunala gymnasieskolorna. Fristående Guteskolan har hittills 26 sökande och 25 har valt Donnergymnasiet. Det är en ökning för Guteskolan, men en minskning för Donner.

Söktrycket till lärlingsutbildningarna på industritekniska programmet och hanteverksprogrammet är fortsatt lågt. Den tidigare nedläggningshotade Sjöfartsutbildningen har endast fyra förstahandssökande i nuläget medan intresset är större för naturbruksgymnasiet. Estetiska programmet har totalt sett något fler förstahandssökande än förra året.

Den 16-17 april beslutar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilka utbildningar som ska ges läsåret 2013/14. Den 19 april kommer den preliminära antagningen att vara klar.