Nya vittnen i Ryftesrättegång i hovrätten

4:27 min

De tre vittnena som hördes under måndagen var miljödebattören Björn Gillberg, Jenny Krüger, forskningsledare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Peter Bergqvist som är expert vid Kemikalieinspektionen som åklagaren kallat som sakkunniga vittnen.

Björn Gillberg är miljödebattör och författare som blev känd i samband med den så kallade BT-Kemiskandalen i Teckomatorp, med nedgrävda gifttunnor som förorenade grundvattnet.

I rättegången om Ryftes i hovrätten sa Gillberg bland annat att  miljögifterna från de rengjorda sprutorna i Fole utgjorde en uppenbar risk för påverkan på människor och däggdjur.

Fanny  Krüger från SLU ansåg också att gifterna kan leda till skador på människor.

Försvarets advokat Per E Samuelsson ifrågasatte om människor verkligen dricker ur bevattningsdammar, vilket fick till svar att det var borrning av brunnar som påverkas.