Gotlands Media kritiseras för ensidigt annonsgynnande

7:38 min

Medieföretaget Gotlands Media och webbportalen helagotland.se får kritik för att ensidigt gynna vissa idrottsarrangemang genom att ge gratis annonsplats. Nils-Erik Åkesson från Svaide SOK tycker att alla idrottsföreningar borde ha samma förutsättningar för annonsering.

Gotlands Media, som bland annat består av Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda samt internetportalen helagotland.se, når på ett eller annat sätt ut till gotlänningarna alla dagar i veckan.

Nils-Erik Åkesson anser att ett företag som mer eller mindre har en monopolställning på den dagliga annonsmarknaden därför borde vara etiskt skyldiga att ge samma förutättningar till alla gällande annonsering.

– Man styr faktiskt utvecklingen mellan vilka evenemang som har möjlighet att växa sig stora och vilka som kanske har svårt att överleva, säger han.

Patrik Björkander, marknadschef på Gotlands Media, säger att de försöker göra insatser för hela det ideella föreningslivet på ön, men påpekar också vikten av att synas på rätt ställe.

– Vi erbjuder alla ideella idrottsföreningar på ön femtio procent rabatt mot gällande prislista. För vår del handlar det också väldigt mycket om var vi vill att vårt varumärke ska synas, och då är det viktigt att vi arbetar med arrangemang som vi kan stå bakom, avslutar han.