Giftexperter vittnade i Ryftesmålet

2:16 min

Under måndagen hördes tre nya, sakkunniga vittnet i hovrättsförhandlingarna som pågår i målet där anställda vid grönsaksföretaget ryftes sköljde ut giftiga bekämpningsmedel i ett grustag i Fole. Miljöåklagare Ingvar Wennersten säger att de hörda inte tillförde någon ny fakta, men att deras vittnesmål är viktiga för målet i sin helhet.

Miljödebattören Björn Gillberg var tillsammans med Jenny Kreuger från Sveriges Lantbruksuniversitet och Peter Bergkvist från kemikalieinspektionen, de nya vittnena som var kallade till Svea Hovrätt för att på ett konkret sätt bena ut varför utsläpp likt de som skedde vid Ryftes är farliga och på vilket sätt.

Sammantaget gör de tre vittnena bedömningen att medlen som släpptes ut när dom anställda vid Ryftes sköljde rent sin besprutningsutrustning i en grusgrop är farliga.

Men åklagaren Ingvar Wennersten håller inte med Per E Samuelson och menar att det i huvudsak inte handlar om om det förorenade vattnet hamnar i dricksglaset eller ej