"Ryftes gjorde giftundersökning för drygt en miljon kronor"

1:37 min

Under dagens huvudförhandlingar i Svea hovrätt i miljömålet mot Ryftes förhörs bland annat de experter som Ryftes anlitat för att reda ut faran med utsläppen.

Ryftes och dess VD Yngve Anderssons försvarare Per E Samuelsson säger att den påkostade undersökningen som de gjort är en nödvändig del i målet.

Enligt Samuelsson har de som gjort undersökningen lagt ner 590 timmar på den. Han vill inte säga vad det kostade, men enligt miljöåklagaren är kostnaden 1,2 - 1,3 miljoner. 

Per E Samuelson ser det som en brist i åklagararbetet att en liknande utredning inte redan gjorts. Samtidigt betonar miljöåklagare Ingvar Wennersten att det är viktigt att granska undersökningar som har en avsändare av den här typen. Han påpekar också vikten av den kunskap som kom fram i går där Jenny Kreuger från Sveriges Lantbruksuniversitet sa att det fanns brister även i den utredning som Ryftes gjort.