Östersol i Katthammarsvik ska säljas

Region Gotland kommer inte att överklaga förvaltningsrättens dom att det var fel att ge äldreboendet Östersol i gåva till Nygarns förvaltningsbolag. Rätten tyckte att gåvan stred mot kommunallagen. Istället ska fastigheten säljas på den öppna marknaden. Om det är politikerna i regionsstyrelsen eniga.