Länsstyrelsen redovisar jämställdhetsuppdrag

Länsstyrelsen i Gotlands län ska träffa jämställdhetsminister Maria Arnholm för att redovisa resultaten av det uppdrag myndigheten fick i höstas, att se över hur landets länsstyrelser kan utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

– Vi hoppas nu på att få ett uppdrag att samordna och stödja ett gemensamt utvecklingsarbete för alla länsstyrelser, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.