Ovanligt många dödsfall bland gotländska missbrukare

1:54 min

De senaste två månaderna har ovanligt många missbrukare avlidit vilket skapat oro bland dem som vistas på natthärberget Birkagården och dagcentret Ekorren i Visby. En av missbrukarna som vill vara anonym berättar att diskussionerna handlat mycket om överdoser av narkotika.

Oron är märkbar på Birkagården och dagcentret Ekorren. Många sitter vid borden i matsalen och pratar om att flera bekanta och vänner avlidit under årets första två månader. Den exakta siffran verkar svår att få reda på, men åtminstone sju personer som haft missbruksproblem har avlidit.

Det diskuteras vad som kan vara orsaken. Lunginflammation nämns som en möjlig dödsorsak. Men det finns också flera som tror att det handlar om överdoser av narkotikaklassade mediciner.

Idag finns det dock inget som visar att någon missbrukare skulle ha dött av en överdos, berättar Magnus Frank som är chef för polisens kriminalavdelningen och som låtit Rättsmedicinalverket obducera de avlidna missbrukarna.

De handfull svar som kommit in hittills har istället visat att det handlar om lunginflammation.