Kalmars landshövding gav ABBA-Björn tummen upp trots kritik från tjänstemän

1:23 min

Ex-ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus byggplaner utanför Västervik har i Kalmar län blivit omdiskuterat och jämfört med hans bygge på Furillen häromåret och kopplats till Gotlands landshövding Marianne Samuelssons hantering av strandskyddsfrågor.

För tre år sedan köpte Västervikssonen Björn Ulvaeus fastigheten Slottsholmen i Västervik.

Han kom överens  med Västerviks kommun om att bygga en ny byggnad där Slottsholmen står idag. Tanken var att byggnaden skulle bli ett nytt landmärke i staden med semesterboende, hotellkänsla och nöjen.

Hösten 2011 kom bakslaget. Länsstyrelsen upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan då de ansåg att byggnaden skulle förändra Västerviks siluett. Länsstyrelsen hänvisade till att det fanns ett riksintresse i att Västervik såg ut på ett speciellt sätt.

– Varje riksintresse har sin egen beskrivning om vad som är viktigt just där. Där man då ska ta hänsyn till allmänhetens intresse. Det betyder ju inte att man behöver bygga ett likadant hus men att man kan hitta nånting som hänger ihop med det andra, säger Birthe Pederson Sieurin, byggnadsantikvarie på länstyrelsen.

En ny detaljplan togs fram där byggnaden delats upp i tre delar. Och för några veckor sedan gav landshövdingen Stefan Carlsson tummen upp för Slottsholmen - trots att flera tjänstemän ansåg att det fortfarande saknades tillräcklig dokumentation som visade att riksintresset för Västerviks stad inte skulle skadas.

– Vi har kommit till lite olika slutsatser gällande om den här nya byggnaden skadar riksintresset. Vi ska försöka resonera oss fram naturligtvis, till en gemensam uppfattning. I den frågan har vi inte lyckats med det och därmed fattade jag beslutet att ge godkänt till planen, säger Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län.

År 2009 hamnade Gotlands landshövding Marianne Samuelsson i blåsväder efter att hon sagt att statliga myndigheter skulle agera extra generöst mot mäktiga företagare, vilket framgick av en bandinspelning som Radio Gotland fick ta del av.
- Jag tror inte att länsstyrelsen i Västra Götaland skulle bråka särskilt mycket om Volvochefen vill göra åtgärder i närheten av strand, sa hon på bandinspelningen, vilket ledde till att regeringen tvingade henne att sluta. Radio Gotlands reporter Andreas Hedfors fick sedan en guldspade av föreningen Grävande Journalister för avslöjandet.

År 2010 stoppades Börn Ulvaeus bygge på Furillen i Rute efter en dom från miljööverdomstolen som innebar att Johan Hellström fick avslag på sin ansökan om strandskyddsdispens för Ulvaeus bygge av studio och logement. Anledningen till avslaget var bland annat att området på Furillen har höga natur- och kulturvärden och skyddsvärdet för området mycket högt. Det krävdes tunga skäl att få igenom ett bygge, något som Miljööverdomstolen inte anser fanns.

SR KALMAR / SR GOTLAND