Tingsrättens lagman fortsatt aktuell som justitieråd i Högsta domstolen

Mikael Mellqvist, lagman vid Gotlands tingsrätt, går vidare i rekryteringsprocessen av justitieråd i Högsta domstolen.

Totalt nio jurister har sökt jobbet och Mellqvist är alltså en av tre som nu går vidare till intervju.

Slutligt besked om vem som blir justitieråd i HD väntas komma i slutet av mars.