Fastighetsförsäljningar ska ge pengar till nya sporthallen

Region Gotland och Gotlandshem vill sälja sjutton fastigheter runt om på Gotland, bland dem grupp- och äldreboenden, för att få pengar till kommande investeringar som ny sporthall och ny gymnasieskola

Enligt ett pressmeddelande från regionen används några av fastigheterna inte för egen verksamhet, medan andra inrymmer grupp- och äldreboenden. Orsaken till försäljningarna är att såväl Region Gotland som Gotlandshem behöver lösgöra kapital för kommande investeringar.

– Vi står inför flera stora nyinvesteringar, bland annat en ny sporthall och en ny gymnasieskola. Försäljningarna kommer inte att påverka de boende, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Region Gotland har för avsikt att teckna långa hyresavtal med de nya fastighetsägarna.

– Gotlandshem behöver kapital för framtida underhåll av fastighetsbeståndet. Försäljningen är också en del av en långsiktig inriktning mot vanliga hyreslägenheter, säger Gotlandshems vd Staffan Thurgren.

Majoriteten av fastigheterna finns i Visby, men även i bland annat Slite, Hemse och Klintehamn.