Oenighet om rondell försenar Coops stormarknad

0:43 min

Regionstyrelsen har godkänt tekniska nämndens exploateringsförslag för kvarteret stenhuggaren vid Skrubbs där Coop vill bygga ett nytt varuhus. Men bygget av den nya stormarknaden försenas nu troligen ytterligare, säger socialdemokraten Tommy Gardell som är ordförande i tekniska nämnden.

Coop har tidigare planerat för att flytta dit 2014, men bygget kommer att försenas ytterligare eftersom lösningen med en ny rondell ännu inte är klar. Regionstyrelsen är inte överens med Trafikevrket om hur trafikutbyggnaden ska lösas på platsen.