Missbrukare bör vaccinera sig i influensatider

1:10 min

Chefläkare Gunnar Ramstedt anser att de ovanligt många dödsfallen bland missbrukare på Gotland den senaste tiden, borde leda till en diskussion om vaccination av grupper som löper en högre risk under influensasäsongen.

Sju missbrukare på ön har dött nyligen. Två avled på lasarettet och i de fallen var orsaken lunginflammation.

Chefläkare Gunnar Ramstedt kände inte till dödsfallen innan han hörde talas om det via media, men tycker att polisens utredningar av oklara dödsfall skulle kunna leda till att sjukvården kontaktas.

Ramstedt beklagar att en del av de avlidna inte vaccinerat sig och tycker att det kan finnas anledning till en diskussion om att de som löper en högre risk, som till exempel missbrukare, bör vaccinera sig när det är en influensasäsong.