Mjölkbönder får pengar tillbaka

Efter en lång och intensiv diskussion inom Arla igår beslutades att 20 öre kommer att betalas ut i efterbetalning för den mjölk som levererats under förra året. Från och med måndag höjs också avräkningspriset med nära sex öre.

Mejerikoncernen Arla Foods, som ägs av över 12 000 bönder, redovisade en nettovinst på 1,9 miljarder danska kronor för 2012, en halv miljard mer än under året innan.