Hotade bussturer får vara kvar

Inga bussturer på landsbygden kommer att läggas ner. De turer som tidigare hotats av indragning kommer att få vara kvar. Anledningen är att det nu är fler som åker med turerna till bland annat Kappelshamn och Katthammarsvik.

Däremot har bussresandet totalt sett minskat något på Gotland under 2012.