Arbetsmiljöpris till Stora Tollby i Fole

Potatis och grönsaksodlaren Andreas Wiklund och hans Stora Tollby gård i Fole har tilldelats lantbrukets arbetsmiljöpris 2013 för sitt arbete med stresshantering i lantbruket.

Årets tema för Lantbrukets arbetsmiljökommittés pris är "Stress & stresshantering" och priset tilldelas alltså Stora Tollby gård för deras arbete med att aktivt reducera stress med arbetsrotation och tydliga rutiner som förebygger både stress och olyckor.

Det är Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) som delar ut priset årligen sen 2010.