Historiska sista värnpliktiga på P 18

Trots att P 18 på Gotland ska läggas ner, var det inryckning för 33 värnpliktiga på måndagen.
De blir historiska genom att vara de sista värnpliktiga som kommer att finnas kvar på P 18.

De värnpliktiga ska ha sin värnpliktstjänstgöring under år 2005 och utbildas för bevakningstjänst.

De kommer att sköta bevakningen av förråd och materiel som ska transporteras från Gotland under året.