Nordkalk vill öppna nytt stenbrott i Rute

Företaget Nordkalk söker nu tillstånd för ett nytt kalkbrott i Rute, som skulle bli Gotlands största.
Kalkbrytningen måste komma igång snart, eftersom stenen vid Klinthagen i Lärbro tar slut om fyra år.

Innan Nordkalk öppnar det nya brottet i Rute måste man provbryta där så att  man är säker på att stenen har tillräckligt god kvalitet och det ska helst ske redan i år.

För att överhuvudtaget få lov att bryta måste man nu lämna in en Miljökonsekvensbeskrivning som länsstyrelsen ska godkänna.

Bland annat måste Nordkalk visa att brytningen inte inkräktar på Mölner Myr och Bräntings Haid, som regeringen klassat som särskilda bevarandeområden enligt Natura 2000