Här kan man se vad som stulits

Svenska kyrkan har nu en hemsida på nätet där de visar föremål som stulits ur kyrkor.

Samtliga stölder har skett på fastlandet och än så länge är det bara ett mindre antal föremål som visas, som till exempel skulpturer och ljusstakar.

För att försvåra försäljningen av stulna kyrkoföremål inleddes en inventering av de gotländska kyrkoföremålen 1996.

Idag är 60 procent av den inventeringen klar och det lär ta ytterligare fyra år innan allt material färdigställts.

Men kartläggningen kommer att resultera i ett unikt material där varje litet föremål finns avbildat och registrerat.

Registret är framförallt värdefullt ur stöldsynpunkt, men också för den gotländska kyrkoforskningen.