Vill flytta ut delar av kommunen till Hemse

Flytta ut kommunens ekonomienhet med 10-12 personer till kommunhuset i Hemse.
Det föreslår anställda inom social-och omsorg - och barn- och ungdomsförvaltningen i Hemse.


Personalen har lyssnat på radiodebatten i programmet Eter om utlokalisering av kommunala verksamheter.

De påpekar att det finns gott om lediga rum i Kommunhuset i Hemse och att personalen har goda kunskaper i ekonomi och fakturahantering.

Hemse är en ort med många näringsidkare och stort serviceutbud som välkomnar fler arbetstillfällen för fortsatt utveckling, skriver personalen i kommunhuset och bjuder in kommunstyrelsen till ett besök.