Sylve Jakobsson i Ala är en miljöbov

Det går att ärva titeln miljöbov, det konstaterar lantbrukaren Sylve Jacobsson i Ala.

Södervägs brädgård i Vall var på femtiotalet en modern fabrik för träimpregnering - men är idag en miljöbomb.

Den nuvarande ägaren Sylve Jacobsson var fyra år när verksamheten vid Södervägs brädgård startade. Han har aldrig arbetat på fabriken, men ärvt allt efter sin farbror.

Sylve Jakobsson har därmed fått överta stämpeln som miljöbov och okända ekonomiska krav på sanering.

Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund är föroreningen av kreosot i Vall ett av de värsta fallen i hela landet.