Gotlandsmjölk i tvist om sjuka kor

Gotlands största mjölkproducent, Gotlandsmjölk AB i Othem, är i tvist med slakterieföreningen Swedish meats. Ärendet var på tisdagen uppe i Gotlands tingsrätt.


Det handlar om en tvist på närmare 300 000 kronor för djur som Swedish Meats förmedlat till Gotlandsmjölk.
Det var 133 djur som såldes från en gård i Skåne.
Djuren var värda drygt två miljoner och större delen av köpeskillingen betalades.

Men i mars förra året slutade Gotlandsmjölk betala för korna. Det visade sig då att de kor som köpts hade haft en mycket ovanlig och smittsam sjukdom. Även andra kor på gården smittades och mjölkproduktionen minskade rejält.

Swedish Meats, som förmedlade köpet, borde tagit reda på att djuren var smittade och inte förmedlat köpet, tycker Gotlandsmjölk. Men Swedish Meats å sin sida säger att de inte kände till att djuren var sjuka och att därför kan inte skulden läggas på dem