ICA i Lärbro försatt i konkurs

ICA-affären i Lärbro, Angelbos livs, har idag tisdag försatts i konkurs.
Enligt tingsrätten är konkursen på egen begäran.