Tvisten med mjölkbönderna inte löst

Det blev ingen lösning igår i tingsrätten på tvisten mellan Gotlands största mjölkproducent - Gotlandsmjölk AB i Othem - och Swedish Meats.

Men båda parterna enades om att försöka komma överens utan att ärendet åter hamnar i tingsrätten.

Det handlar om en tvist på närmare 300 000 kronor för djur som Swedish Meat förmedlat till Othemföretaget.

Korna visade sig vara smittade av en ovanlig sjukdom och de borde inte ha förmedlats till mjölkgården i Othem, anser bönderna där.

Swedish Meats å sin sida hävdar att de inte visste att djuren var smittade.

Säljaren i Skåne har sedan försäljningen gått i konkurs.