SKTF kritiskt till Sliteflytt

Förslaget att flytta drygt 30 av Gotlands kommuns löneadministratörer från Visby till Slite, väcker motreaktioner från den fackliga organisationen SKTF.

En majoritet av kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tjänsterna ska flyttas till Slite.

Men Jan Rehn som är ordförande i SKTF protesterar att säger att det just nu inte finns lämpliga lokaler i Slite, vilket betyder att verksamheten måste flyttas två gånger.

Det är viktigt att man får en bra organisation men en tillfällig lösning är det sämsta alternativet, anser Jan Rehn.

Lokaler och arbetsplatser måste vara anpassade för verksamheten och den politiska viljan gör att det sker för fort, tyckerJan Rehn som inte tror att en flyttning av tjänsterna kommer att få några positiva effekter för Slite eller Hemse.