Tydligare östersjöprofil för högskolan

Styrelsen för högskolan på Gotland har beslutat genomföra en handlingsplan för att utveckla verksamheten.
Orsaken är att högskolan skall växa, östersjöprofilen ska bli tydlig och vissa besparingar behöver göras.

Det övergripande syftet är att göra högskolans profil tydligare när det gäller utbildning och forskning.

Enligt rektor Leif Borgert är förändringsprocessen nödvändig om högskolan ska kunna fortsätta att växa.

”Vi har ju fått klartecken att fördubbla verksamheten och då är det viktigt att vi arbetar målmedvetet och börjar prioritera”, påpekar rektorn Leif Borgert.