Viteshot för dåligt djurskydd

En lantbrukare på Södra Gotland riskerar att få betala ut 35 000 kronor i vite för att korna inte har en godtagbar bädd av halm.

Alla kor släpps inte ut på sommaren och det finns ingen beredskapsplan för hur djuren ska klara sig vid strömavbrott.

Trots påpekanden förra sommaren har lantbrukaren inte rättat till bristerna och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska nu ta ställning till vilka följder det ska få.