Hemtjänsten får godkänt

Hemtjänsten på stora delar av Gotland fungerar i stort sett bra, även om många som arbetar i hemtjänsten saknar tillräcklig utbildning. Det konstaterar länsstyrelsen som granskat verksamheten.

Det som kan bli bättre är att de som får hemtjänst, tillsammans med personalen bör göra en plan över hur hjälpen skall ska se ut.

Många som får hemtjänst vill också veta i förväg vilka vårdbiträden som kommer på besök.

Hemtjänstpersonalen - där nästan varannan inte har den rätta utbildningen - tycker också att jobbet ofta är mycket tungt och tidspressat, konstaterar länsstyrelsen.