Trångt i kommunhuset i Slite

Anställda som arbetar i kommunhuset i Slite är tveksamma till förslaget att flytta kommunens löneadminstration från Visby till Slite.

-De är välkomna till Slite, men vi är 25 kommunanställda som jobbar i huset plus Donnergymnasiet, så att vi kan inte se att det finns plats för dem i huset, säger Carl Johan Olsson.

Att få in fler i rummen går inte av sekretesskäl anser personalen som ofta har telefonsamtal och besök.

I slutet av februari ska kommunstyrelsen ta upp frågan om att flytta löneassistenterna till Slite.